امور فرهنگی

به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی سلفچگان عصر امروز با حضور دکتر دلاوری رئیس مرکز و کارکنان ، آقای مسعود نثاری به عنوان رابط حراست مرکز علمی کاربردی سلفچگان  معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز علمی کاربردی سلفچگان عصر امروز با حضور دکتر دلاوری رئیس مرکز و کارکنان ، آقای مسعود نثاری به عنوان رابط حراست مرکز علمی کاربردی سلفچگان  معرفی گردید. رئیس مرکز علمی کاربردی سلفچگان در این مراسم در خصوص، اهمیت فعالیت حوزه حراست در برخورد بموقع و …

بیشتر بخوانید »